14/12/1399 23:21
10/12/1399 09:00

متن پیام دکتر غلامرضا حسن پور به شرح ذیل است:

 …

06/12/1399 12:08

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

04/12/1399 14:52

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

رییس سازمان بسیج اصناف استان گلستان
04/12/1399 09:55
هم اکنون
02/12/1399 10:25
دکتر حسن پور در حاشیه مراسم رونمایی از مستند ماسک
30/11/1399 08:37

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

21/11/1399 20:31

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، دکتر علیرضا…

رئیس سازمان بسیج اصناف درسفربه استان مرکزی
21/11/1399 20:21

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

21/11/1399 10:01

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

به همت بسیج اصناف البرز
18/11/1399 10:10

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور

مهدی عجم رییس سازمان بسیج اصناف استان سمنان
15/11/1399 19:37

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشورمهدی عجم روز چهارشنبه…

دکتر حسن پور در سفر به استان سمنان
15/11/1399 19:34

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، رییس…

رییس سازمان بسیج اصناف در سفربه استان سمنان
15/11/1399 18:05
دکتر حسن پور درنشست خبری عنوان کرد
14/11/1399 10:23